Historia

Mini hantverk grundades år 1980 av Mats Olsson i Borsna, småland. Mini hantverk har funnits representerat på ett antal mässor, marknader och andra forum runt om i landet. Namnet Mini hantverk syftar till det minimala, lilla företaget. Det har aldrig varit frågan om någon massproduktion, utan att istället kunna erbjuda ett personligt och genuint hantverk. Företaget har även gjort samarbeten med andra lokala hantverkare och är öppet för nya samarbeten.

Mats Olsson Ryssbytuppen och träflugor i butiken

Butiken

Mini hantverk har länge varit ute och sålt på olika hantverksmarknader runt om i landet. På 90-talet byggdes än butik ijämte verkstaden som nu vuxit till hela 200 kvadratmeter.

Tidningsklipp

Dikt

Brevlådor som syns

Lådor med glädje